ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณทั้งสองฝั่งถนน หนองบัว-ลาดหญ้า บ้านตลิ่งแดง ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี มีแผนดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยจะดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่าเสื่อมสภาพ พร้อมปักเสาไฟฟ้าใหม่ 69 ต้น ฉะนั้นในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 17.00 น. ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ไฟฟ้าดับตามรายละเอียด ดังนี้
บ้านที่อยู่อาศัย ธุรกิจ ร้านค้า บริเวณทั้งสองฝั่งถนน หนองบัว-ลาดหญ้า บ้านตลิ่งแดง ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านได้ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการจัดการในวันเวลาดังกล่าว และหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาญจนบุรี ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเข้าระบบจำหน่ายตามปกติในทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
26/05/2563 08:30
26/05/2563 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทรศัพท์ 034-511541, 034-512555, 034-512556 โทรสาร 034-518475 ช่างผู้ควบคุมงาน นายอุดมศักดิ์ จันทร์กลิ่น โทร.086-1183510
สุพจน์ เอื้อเฟื้อ