ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.เนินมะกอก , ต.นิคมฯ , ต.สระทะเลบางส่วน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี มีงานซ่อมแซมปรับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูง กรณีรถบรรทุกเทรลเลอร์ เกี่ยวสายทำให้เสาหักเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ในเขตพื้นที่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ช่วง สามแยกบ้านเนินมะกอก นั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี ขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ใน วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น. บริเวณตั้งแต่ สามแยกบ้านเนินมะกอก จนถึง บ้านสระบัวเหนือ – ใต้ , บ้านเนินแสมสาร , ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว , ตำบลเนินมะกอก หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป
14/06/2562 09:30
14/06/2562 16:30
กฟอ.พยุหะคีรี
056341225,056341111
ธีระพัฒน์ สุจริตจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1-