ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาหว้า,ตลาดสดปทุมราชวงศา อ.ทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
13/08/2565 09:00
13/08/2565 17:00
กฟอ.ปทุมราชวงศา
045451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด