ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลเขาคีริส ตั้งแต่วันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น.
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลเขาคีริส ตั้งแต่วันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น.
07/10/2564 09:00
07/10/2564 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด