ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโครงการหาดหฤทัย
ปักเสาคอร.ขนาด 12 ม. จำนวน 3 ต้น ซึ่งอยู่ในที่ผู้ใช้ไฟ
24/04/2562 08:30
24/04/2562 15:30
กฟอ.ชะอำ
032-471534
ปัญญา อ่วมละออง
ลำดับดาวน์โหลด