ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านชนรดา ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
14/03/2562 09:00
14/03/2562 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด