ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยอีซี่2 อิสเทิร์นบอร์ด และบริเวณหอพักฝั่งตรงข้ามตลาดลุงอ้วน)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายสายส่ง 22 เควี. เพื่องานตัดจ่ายหน้า สฟฟ.อิสเทิร์นซีบอร์ด3 บริเวณ (ซอยอีซี่2 อิสเทิร์นบอร์ด และบริเวณหอพักฝั่งตรงข้ามตลาดลุงอ้วน)
27/09/2563 08:00
27/09/2563 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
081-8795478 คุณกฤษณกร อินทะนา พชง.7 ผปบ.กฟอ.ปลด.
กฤษณกร อินทะนา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟวันที่ 27 ก.ย. 2563