ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอพล
คืนสภาพการจ่ายไฟฟีดเดอร์7,8
08/02/2563 10:00
08/02/2563 12:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด