ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนกาญจนวนิช ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา ตั้งแต่ ร้านซุปเปอร์เครื่องชั่ง (บางดาน) ถึง ซอย47 กาญจนวนิช
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านเขาแก้ว ถนนกาญจนวนิช ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 17.00น.
20/07/2565 08:00
20/07/2565 17:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี