ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ KNI1F-01 บริเวณตลาดเทศบาลเขื่องใน โรงเรียนเขื่องในวิทยาคาร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงในเขตเทศบาลตำบลเขื่องใน
17/01/2562 09:00
17/01/2562 16:00
สนง.เขต ฉ2 อุบล
045-223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ