ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลควนกรด
ต้น DDE บ้านหนองแนะ ถึง ต้น DDE บ้านหน้าเขา
29/07/2563 09:00
29/07/2563 16:00
กฟอ.ทุ่งสง
075-450816
พุทธชาด บัวแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1วันที่ 29 กค.2563