ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อู่จอดรถนครชัยแอร์ ถึง สามแยกบัวชุม (ฝั่งซ้าย)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการรื้อถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงไลน์ชั่วคราว และดำเนินการเชื่อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงที่ดำเนินการปรับปรุงเสร็จแล้วเข้าใช้งาน บริเวณตรงข้ามโรงเรียนชัยบาดาลถึงสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ อู่จอดรถนครชัย ถึง สามแยกบัวชุม ใน วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดดังแสดงในเอกสารแนบ) ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
01/02/2563 08:00
01/02/2563 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง