ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลหนองเหล่า
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอม่วงสามสิบ จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายย้ายเสาแรงสูง บริเวณ บ้านโพนเมืองมะทัน(ยามเเยกหนองแคน) ต.หนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคง ป้องกันปัญหาไฟดับและการร้องเรียน ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงาน จึงต้องมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันพุทธที่ 1 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 09.00 – 14.00 น.
01/04/2563 09:00
01/04/2563 14:00
กฟอ.ม่วงสามสิบ
045-489149
ธนพันธ์ บุญเมือง
ลำดับดาวน์โหลด