ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สนามฟุตบอล ซอยหอพักนภาวี โป่งไผ่ ถึงก่อนถึงแยกปั้ม ปตท. IP7
งานสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า แก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก
08/02/2564 09:00
08/02/2564 12:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370,037452684
วรพล บัวบาน