ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่สะพาน 29 ถึงปลายสาย(แม่น้ำใหญ่รีสอร์ท) พื้นตั้งแต่ หมู่ที่ 3, 4, 5 ตำบลม่วงหมู่ หมู่ที่ 8, 9 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีและพื้นที่ข้างเคียง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
23/09/2563 09:00
23/09/2563 15:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ