ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยผึ้ง ต.เวียง อ.เทิง
งานดับไฟย้ายแนวระบบสายส่ง 115 KV บ.ห้วยผึ้ง 22 KV หน้าสถานีไฟฟาเทิง - บ.เวียง ข้างปั้ม esso
15/05/2565 08:00
15/05/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
ชาญวิกร ดอนมูล
ลำดับดาวน์โหลด