ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนศรีชมชื่น หลัง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ตรงข้าม เซเว่นอีเลฟเว่น ตลอดทั้งแนว รวมถึงตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
30/05/2562 09:00
30/05/2562 11:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด