ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเหมือนฝันและซอยรัตนาธิเบศร์ ถึง ปลายสาย
เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
-บริเวณ ซอยเหมือนฝันและซอยรัตนาธิเบศร์ ถึง ปลายสาย
14/09/2564 09:00
14/09/2564 16:30
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ