ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยนวลทอง 17 ถึงสุดซอย
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณซอยนวลทอง 17 ถึงสุดซอย เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง
31/01/2564 09:00
31/01/2564 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด