ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
นิคมโรจนะบ่อวิน ฝั่งตรงข้างสฟฟ.บึง2 ถึง สี่แยกปากร่วม
-พาดสายส่งให้ บ.แคนาเดี่ยน
-พาดสายส่งต่อไลน์ UG ถ.331
23/12/2560 08:00
23/12/2560 17:00
กฟต.บึง
038-195836
ภูทอง วงศ์ชัยโกศล