ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านทวีลดา 2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย PEA 51-010191 ขนาด 160 KVA เพื่อลดปัญหาการเกิดกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณหมู่บ้านทวีลดา 2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ถึงเวลา 15.00 น.
13/09/2562 09:00
13/09/2562 15:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด