ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอยร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยาย ม.11 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ซอยร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยาย ม.11 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
17/01/2565 08:30
17/01/2565 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ไฟดับ