ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านร่องห้า หมู่ 4, ปากซอยเข้า อส.พะเยา, สี่แยกป่าแดง, สำนักวิปัสนาผาธรรมนิมิตร
แก้ไฟจุดร้อนต้นหม้อแปลงไฟฟ้า
26/05/2564 09:00
26/05/2564 15:30
กฟจ.พะเยา
0947341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด