ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้าน 3 อ. ก่อนถึงเซ็นทรัลชลบุรี
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
หมู่บ้าน 3 อ. ก่อนถึงเซ็นทรัลชลบุรี
ซอย อบต.เสม็ด2
06/03/2564 09:00
06/03/2564 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด