ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปลดกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลง ปากทางเหมืองแดง ซอย 2 ไปจนถึงปากทางเหมืองแดง
รื้อถอนเสาไฟฟ้าจำนวน 7 ต้น
17/10/2564 08:00
17/10/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด