ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนวงเวียน มทส.ประตู1 (ฝั่งตลาด)
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
06/12/2562 09:00
06/12/2562 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808
กีรติ มีดีจันทรังษี