ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนชยางกรูบางส่วน(บายพาสนครพนม-ธาตุพนม)บ้านน้อยหนองเค็มบางส่วน,บ.โตโยต้า,บ.ไทยประกันชีวิต
PEAนครพนมจะทำการปักเสาพาดสายระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้านครพนม
20/11/2562 08:00
20/11/2562 17:00
กฟจ.นครพนม
0656250956
พิเชษฐ์ ภูโอบ
ลำดับดาวน์โหลด