ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า จากบริเวณหน้าสนามยิงปืน ไปตามแนวถนนพระบารมี ถึงบริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ บนเขาป่าตอง
ย้ายเสาไฟฟ้า พาดสายไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณหน้าสนามยิงปืน ไปตามแนวถนนพระบารมี ถึงบริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ บนเขาป่าตอง
09/02/2564 09:00
09/02/2564 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ 09022021