ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่หมู่บ้าน LM ,โนนสวนอ้อย ,บริษัทโฟรเอ็นพลาสติก,หมู่บ้านทดทั้งหมด,Fโรงปูนcpax,โรงน้ำแข็งเก๋าไซร์,โรงงาน APE,ฟาร์หมูคลองอุดม,บ่อขยะหนองกี่,หมู่บ้านคลองอุดมทั้งหมด,หมู่บ้านคลองอะลาง,
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาดีจะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเปลี่ยนสายไฟแรงสูงเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นต้องดับไฟบริเวณตั้งแต่หมู่บ้าน LM ,โนนสวนอ้อย ,บริษัทโฟรเอ็นพลาสติก,หมู่บ้านทดทั้งหมด,Fโรงปูนcpax,โรงน้ำแข็งเก๋าไซร์,โรงงาน APE,ฟาร์หมูคลองอุดม,บ่อขยะหนองกี่,หมู่บ้านคลองอุดมทั้งหมด,หมู่บ้านคลองอะลาง,ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 17.30 เพื่อความปลอดภัยจึงต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวกรณีมีผู้ป่วยติดเตียงต้องการเครื่องปั่นไฟสามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 037-455451 ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
04/12/2563 08:30
04/12/2563 17:00
กฟอ.นาดี
037455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด