ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 8 หมู่บ้านสันติสุข ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์
11/01/2562 10:00
11/01/2562 14:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด