ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านศรีเจริญวัสดุก่อสร้าง ถึงสี่แยก กม.12
ปรับปรุงระบบสายส่ง รองรับงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ถนนสาย 3191 ช่วงสี่แยก กม.12
11/11/2562 08:00
11/11/2562 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038636107
วิบูลย์ บัวผาย
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ