ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั่งบริเวณสี่แยกต้นหว้า ถึง บ้านวังตาอ้น
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
17/09/2564 09:00
17/09/2564 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด