ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ปากซอยน้ำดื่มร่มรื่น ถึงสามแยกโรงพยาบาลสันทราย (ทางหลวงหมายเลข 1260)
ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง ขนาด 185 ตร.มม.
พื้นที่ได้รับผลกระทบ
- บ้านไร่
- จัดสรรจิรัชยา
24/06/2564 08:30
24/06/2564 17:30
กฟอ.สันทราย
053-492008
ประกิต ไขปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด