ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังโบราณสถานลายพระหัตย์
งานแก้ไขเสาไฟฟ้าแรงต่ำเอน
09/10/2561 09:00
09/10/2561 15:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน