ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านขัวโก เชียงใหม่
ดับกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
14/10/2564 09:00
14/10/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด