ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสนามฟุตซอล ที่จัดสรรสะพานทองพันท้าย ซอยวิเศษสุขนคร หมู่บ้านพฤกษาพระราม2(2)ขวามือ ซอยวัดสุทธิวราวาส(กลางคลอง) วัดสุทธิวราวาส(กลางคลอง) คลองหลังวัด เรือโบราณ คลองกำนันเผ่นชนแดน กทม. คลองครูใจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทัน
18/07/2564 08:00
18/07/2564 17:00
กฟต.โคกขาม
081-9412532 034-870033
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด