ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โครงการพิมายเมืองใหม่ , สถานีขนส่งผู้โดยสารพิมายเมืองใหม่ อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา (พื้นที่ในกรอบเส้นสีแดง ตามแผนผัง)
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ และบำรุงรักษาหม้อแปลงหน้าโครงการพิมายเมืองใหม่
10/02/2561 08:30
10/02/2561 16:30
กฟอ.พิมาย
09-3535-3232 โทรภายใน 14756
สุรศักดิ์ เอียจะบก