ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางออกหนองหลวง ถึงสี่แยกบ้านทันสมัย
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาจำนวน 90 ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด 185 ตร.มม. ระยะทาง 4 กม.
- พาดสาย OverHead GW. ระยะทาง 4 กม.
- รื้อถอนสายเปลือย ขนาด 120 ตร.มม. ระยะทาง 4 กม.
20/08/2562 09:00
20/08/2562 17:00
กฟอ.สว่างแดนดิน
042-721855
ศักดา ครุธวงษ์