ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางแยกเขาถ้ำพระ-ตลอดไลน์
ดับไฟตัดต้นไม้
30/05/2563 09:00
30/05/2563 13:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056711244
วรุตม์ ยุคะลา
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟเขาถ้ำพระ