ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยธนิตธุรกิจ ถึงปลายสาย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : บริเวณซอยธนิตธุรกิจ ถึงปลายสาย
11/10/2562 09:00
11/10/2562 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
111102019