ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสำนักงานนิคมไฮเทค ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ย้ายหัวเสาในวงจรฟีดเดอร์1สถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี4
22/03/2563 08:30
22/03/2563 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด