ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.คำบอน หมู่7 ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนชนิดสายแรงสูง
20/01/2564 09:00
20/01/2564 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด