ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จะทำการย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟฟ้าแรงสูงจำนวน 3 ต้น และสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 185 A ระยะทาง 140 เมตร
17/12/2561 09:00
23/12/2561 16:30
กฟอ.นางรอง
0899815565
พิสิษฐ์ เพชรวรสิริ