ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนโชตนา ซอย 26 - ซอยชลประทาน
ดับกระแสไฟฟ้าที่หม้อแปลงใกล้สนามบอลกอลิล่าคลับ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
15/11/2564 09:00
15/11/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด