ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับไฟ สับเปลี่ยนมิเตอร์แบ่งแดน บ.จำไคร้ อ.เทิง
ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยนมิเตอร์แบ่งแดน บ.จำไคร้ อ.เทิง
14/06/2564 09:00
14/06/2564 16:00
กฟอ.เทิง
053-796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด