ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่วงบ้านเอื้อธรรม-ถึงปากทางเข้าสนามบิน
วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 ช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น.
บริเวณที่ดับไฟ
- หมู่บ้านเอื้อธรรม ,หลังคาเหล็กโฮม ,นิภาดา รถบ้าน
- คลินิก ครอบครัวสัตว์เลี้ยง ,ศูนย์อาหารตลาดต้นไม้เดชา
- กาแฟดอยช้าง มะลิวัลย์ ,หมู่บ้านเดชา
- สุขสันต์ยนต์ ,บ้านสวนนารา
- ทัชโฮม โปรดักส์ ,บริษัท ทีไอทีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
17/06/2562 13:00
17/06/2562 17:30
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-244101
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ