ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่หน้าโลตัสแยกสันคะยอม ถึง บริเวณปากซอยโรงเรียนสวนองุ่น
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 14.30 ม. เพื่อรองรับงานปักเสา ขนาด 22 ม.
12/07/2564 08:30
12/07/2564 18:00
กฟอ.สันทราย
053-492008
สถาพร ไทยกัน
ลำดับดาวน์โหลด