ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณปากซอยต้องลี้พาล ไปตามแนวถนนเทพประทาน ซอยกอบกุลอนุสรณ์ ถึงปลายสายบริเวณบ้านแหลมหงา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายแรงสูง พื้นที่ไฟดับ : จากบริเวณปากซอยต้องลี้พาล ไปตามแนวถนนเทพประทาน ซอยกอบกุลอนุสรณ์ ถึงปลายสายบริเวณบ้านแหลมหงา
15/05/2562 09:00
15/05/2562 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด