ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฺฺ๊BUA3S-14/1 ถึง BUA3R-02
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งโหลดเบรกสวิตซ์ SF6
สถานที่ไฟดับ ประกอบด้วย บ.เซาท์แลนด์ รีซอร์ส จำกัด , โรงปูน (บ้านโนนสง่า) , บ้านโนนสง่า , สวนป่าบึงกาฬ เวลาไฟดับ 08.00-17.00 น.
30/08/2562 08:00
30/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด