ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อาคารพาณิชย์ตลาดโพธิ์ชัย-วัดโพธิ์ชัย-Prem Fifness
ตั้ดต้นไม้ใหญ่หลังวัดโพธิ์ชัย บดบังป้าย ร.10
13/06/2562 09:00
13/06/2562 12:00
กฟจ.หนองคาย
0817391120
สมคิด พิมพศักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด